HAN onderwijs

Vastgoedplan HAN University of Applied Sciences

HAN onderwijs

Met de HAN zijn we aan de slag gegaan met alle actuele veranderingen van de leeromgeving op basis van het Instellingsplan. Samen ontwikkelden we een strategische visie op huisvesting voor de campussen in Arnhem en Nijmegen.

Toekomst.

De HAN wil mensen laten groeien als professional én als persoon en wil hierbij de springplank bieden naar een betekenisvolle toekomst. Onderwijs en onderzoek worden daarom dicht bij elkaar georganiseerd en de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld wordt actief gestimuleerd. Hierdoor is binnen de HAN meer behoefte aan verbinding en ontmoeting en verandert de functie van de verschillende gebouwen. Dit wordt versterkt door de digitalisering van het onderwijs én de behoefte aan een flexibele en efficiënte inzet van ruimtes. Hoe zorg je dat de gebouwen al deze ontwikkelingen faciliteren?

Ruimte creëren.

Met de HAN zijn we aan de slag gegaan met alle actuele veranderingen van de leeromgeving op basis van het Instellingsplan. Samen ontwikkelden we een strategische visie op huisvesting voor de campussen in Arnhem en Nijmegen. De visies per academie vertaalden we in samenwerking met studenten, medewerkers en het werkveld naar een Tactisch Huisvestingsplan. De concrete projecten en schuifbewegingen voor de verschillende academies zijn in het Operationeel Huisvestingsplan beschreven. Zo creëren we samen ruimte voor vernieuwing.