Diensten

Huisvestingsadvies

Welke huisvesting biedt ruimte voor de toekomst? Dat is de kern van uw vraag om huisvestingsadvies. U hebt een historisch gegroeid vastgoedbezit. En een meerjarenvisie op de ontwikkelrichting van uw organisatie. Hoe verenigt u die twee? Hoe vertaalt u strategische doelstellingen naar concrete uitgangspunten voor uw huisvesting? Welke projecten moet u initiëren om passende huisvesting te realiseren?

Van groot naar klein

2doubleyou begeleidt u graag in dit proces. We vertalen uw organisatiestrategie naar een strategisch huisvestingsplan, dat we nader invulling geven in het tactisch huisvestingsplan. Om dat vervolgens concreet te maken in het operationeel huisvestingsplan. Onze aanpak is bestuurders, gebruikers én andere stakeholders uit het hart gegrepen. En dat is niet voor niets.

Typisch 2doubleyou

Met onze aanpak helpen we u tot een effectief en gedragen huisvestingsplan te komen.

Relevante stakeholders betrekken we in de verschillende fasen. Dat zorgt voor betere plannen én draagvlak. De betrokken partijen herkennen in de te presenteren plannen hun eigen input. Dat zorgt voor verbinding. Een kritische succesfactor in multi-stakeholder-omgevingen.

Huisvestingsbehoefte objectiveren we. Vierkante meters gaan over de persoonlijke omgeving van mensen. Over hiërarchische relaties. Over hun werkruimte en hun ambities. En soms zelfs over hun status en zelfbeeld. Allemaal verborgen filters die veranderingen in huisvesting tot een complex gesprekspunt maken. Wij leggen echter op een krachtige wijze de verbinding tussen nu en toekomst. Hoe? Door behoeften samen met bestuurders, management en gebruikers te objectiveren en naar feitelijke KPI’s te vertalen. De vraag is niet meer wie er ruimte moet geven of krijgen, moet winnen of verliezen, maar welke berekening/richting aantoonbaar de beste is.

Als bestuurder bent u in controle. We hanteren een methodiek waarbij alle strategische kaders worden vertaald naar meetbare KPI’s. Bovendien waarborgen we met onze methodiek voldoende beslismomenten voor u. Uiteindelijk kunt u daardoor elke operationele beslissing herleiden tot uw strategische doelstellingen. Terwijl de impact snel duidelijk is als de (strategische) uitgangspunten wijzigen. Als dit plan eenmaal staat, helpen we het uit te voeren. Vertaald naar concrete projecten. In een persoonlijk gesprek lichten we u graag onze aanpak toe.

Adresgegevens

Volg ons