Sectoren

Huisvestingsspecialist in de zorg

Als bureau voor huisvestingsadvies hebben we veel ervaring in de zorgsector. We ondersteunen onder meer algemene en academische ziekenhuizen bij het realiseren van toekomstbestendige huisvesting.

Tal van ontwikkelingen

Aan ontwikkelingen ontbreekt het niet in uw sector. Ontwikkelingen die de weerslag zijn van een veranderende wereld. Specialistische zorg wordt steeds dichterbij de patiënt georganiseerd, als onderdeel van het regionale zorgnetwerk. De patiënt krijgt daarbij een meer regisserende rol als ‘consument’ en partner van zorgverleners. Steeds nadrukkelijker gaat niet het zorgproces tellen, maar de uitkomst daarvan. Dat kwaliteitsbesef vraagt om tal van optimalisaties in primaire en ondersteunende organisatieprocessen. Een extra drijvende kracht daarbij is het structurele tekort aan arbeidskrachten. Dat maakt thema’s als sociale innovatie, digitalisering en samenwerking in de keten belangrijker dan ooit.

Ontwikkelen én in control blijven

De grote vraag is: wat betekent dit allemaal voor uw huisvesting? Hoe creëert u ruimte voor deze toekomst? Hoeveel en welke ruimte is dat precies? Als huisvestingsspecialisten in de zorg zijn wij bedreven in het vertalen van meerjarenbeleid naar concrete, werkbare kengetallen voor uw huisvesting. We verbinden uw toekomstvisie en uw huisvestingsplannen met elkaar; op een manier die transparant, objectief en overtuigend is voor álle stakeholders. Zo kunt u zich voorbereiden op een veelbelovende toekomst, en ondertussen in control blijven

Adresgegevens

Volg ons