Diensten

Verandermanagement

De ontwikkeling van huisvesting, impliceert veranderingen voor mensen. Voor gebruikers. Voor individuen. Dat is mooi – maar vraagt ook om zorgvuldigheid. Bij 2doubleyou geven we daarom veel aandacht aan verandermanagement. In twee opzichten. Onze aanpak van de ontwikkeling en realisatie van huisvesting draagt bij op twee punten: draagvlak en organisatieontwikkeling.

Draagvlak

Als mensen meegenomen worden in de totstandkoming van uitgangspunten, als hun verhaal wordt gehoord en hun input wordt benut, betekent dat veel voor hen. Ze voelen zich enigermate mede-eigenaar van de nieuwe huisvestingsplannen. Ze bouwen mee aan een gedeelde toekomst. En dát zorgt voor begrip en draagvlak. Als bestuurder kent u de waarde daarvan. Niets zo kostbaar als weerstand. Als huisvestingsadviseurs benutten we de inzichten en kwaliteiten van verandermanagers. Weliswaar geen verandermanagers ‘in de lijn’, maar daarom niet minder succesvol. Juist als externe procesbegeleiders weten we medewerkers méé te nemen. Typerend voor veel van onze projecten zijn dan ook de sessies met teams. Dat draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers.

Organisatieontwikkeling

Stenen veranderen mensen. Als de fysieke omgeving van medewerkers verandert, daagt dat uit tot nieuw gedrag. Gedrag dat, net zo goed als de nieuwe huisvesting, in lijn moet liggen met uw strategische uitgangspunten. Die twee koppelen we aan elkaar. We helpen u de huisvesting te benutten als drivers voor cultuur- en gedragsverandering. Door de stenen zo te veranderen, dat er ruimten ontstaan die uitnodigen of zelfs verleiden tot nieuw gedrag. Een aspect dat – wat ons betreft – geen toevallige bijvangst moet zijn, maar een primair uitgangspunt. In een persoonlijk gesprek lichten we u graag onze aanpak toe.

Adresgegevens

Volg ons