Diensten

Projectmanagement

De realisatie van huisvesting vraagt om een adequate projectorganisatie en krachtig projectmanagement. 2doubleyou waarborgt dit.

Van strategie naar uitvoering

Als projectmanagers begeleiden we de vertaling van het operationeel huisvestingsplan naar te realiseren projecten. We stellen samen met de organisatie en gebruikers een programma van eisen op. Daarin omschrijven we de gewenste ruimten concreet. Generieke én specifieke ruimten. Van ontmoetingsplaatsen, lokalen en wachtruimten tot labs, werkplaatsen en behandelkamers.

Kwaliteit gewaarborgd

Dit proces begeleiden we volledig. Het resultaat dient als basis voor het ontwerp. Op de juiste momenten betrekken we directie, management en/of gebruikers bij beslissingen. Zo waarborgen we met ons projectmanagement dat proces én kwaliteit aan de strategische uitgangspunten voldoen. In een persoonlijk gesprek lichten we u graag onze aanpak toe.

Adresgegevens

Volg ons